Historie kavárny a restaurace Corso sahá až do roku 1824, kdy se již zřejmě předpokládala větší výstavba budovy se zdůrazněným nárožím. K stavební realizaci ale došlo až po roce 1871. Rok 1871 byl mimořádně důležitý, neboť v tomto roce bylo v okolí Znojma dokončeno budování trasy Vídeň - Znojmo - Jihlava - Kolín (Mladá Boleslav). Od vzniku železniční tratě, která umožňovala poměrně rychlé cestování, se stalo Znojmo místem četných výletů návštěvníků právě z Vídně.

Vídeň, jako významné kulturní centrum monarchie, se stalo velkou inspirací právě pro znojemskou kavárnu a restauraci Corso. Dlouho zůstala zcela utajena nejstarší podoba interiéru kavárny. Toto dokladuje pouze jediná dobová pohlednice, kterou lze zařadit na konec 19. století. Lze říci, a je to zjištění fascinující, že urbanisticko-architektonická skromnost se nárožního domu ani jeho interiéru, netýkala.

Po roce 1930 provozoval kavárnu Corso, která již měla charakter restaurace, živnostník Stanislav Štětina. Pořádaly se zde vojenské koncerty a pan Štětina charakterizoval kavárnu Corso jako středisko cizinců.

V letech 1945 - 1949 dům s Corsem vlastnil československý stát a po roce 1949 jej převzala obec Znojmo. Nadále byl interiér kavárny Corso architektonicky i umělecko-řemeslně mimořádně náročným prostředím ale také místem, kde se scházely místní kulturní, společenské a politické elity. Do dnešních dnů zůstává nezodpovězenou otázkou, kdy a kdo odstranil původní interiér. V roce 1953 byla kavárna a restaurace Corso převedena do působnosti nově vytvořeného podniku Restaurace a jídelny se sídlem ve Znojmě.

Padesátá léta minulého století dovršila úpadek proslulé kavárny Corso. Byla zde zřízena lidová jídelna připomínající kasárenskou vývařovnu, kde nechyběl pult, nevzhledné vitríny, typové podnosy a na úplném konci pokladní v bílém plášti. Poslední poměrně solidní úprava ve stylu „Brusel" byla navržena v roce 1965. Toho času bylo Corso místem setkávání mnoha tehdejších znojemských teenagerů. Zásadním urbanisticko-architektonickým pochybením bylo politické a utilitární rozhodnutí z roku 1976 o dostavbě tehdejší restaurace a kavárny Corso do městského parku Horních alejí. Dalším drsným zásahem do plochy parku byla výstavba divácké tribuny sousedního sportovního stadionu.

Tragickému konci a zániku Corsa, jako noblesního společenského centra, nezabránila ani doba po roce 1989, ba právě naopak. Je dnes obtížné definovat, co bylo příčinou zániku restaurace a kavárny Corso v jejích historických prostorách. V letech 2003 2013 zde byla prodejna nábytku, která sice ničemu neškodila, ale elitním občanským a kulturně-společenským místem nebyla. Po kompletní rekonstrukci se na podzim roku 2014 nově otevřela a po letech obnovila dobová restaurace a kavárna Corso.